Ninjutsu/Bujutsu

Vyučujeme školy pocházejí ze systému organizace Bujinkan v originálním provedení tak jak byly popsány v historických svitcích ještě před vznikem této organizace.

!!! NEVYUČUJEME BUJINKAN !!!

Bujinkan 武神館 je mezinárodní organizace japonských bojových umění s hlavním sídlem v Japonsku a vedená velmistrem Hatsumi Masaakim. Tento bojový systém vyučuje 9 tradičních japonských bojových škol, které se souhrně označují jako Bujinkan Budo Taijutsu.

NINJUTSU JE JEDEN Z NEJEFEKTIVNĚJŠÍCH SEBEOBRANNÝCH SYSTÉMŮ NA SVĚTĚ !!!

Tento název vznikl v době, kdy Soke (velmistr) Hatsumi Masaaki poprvé předvedl trénink Ninjutsu za hranicemi Japonska. V roce 1995, po letech práce a šíření těchto tradičních japonských bojových umění po celém světě, dal Dr. Hatsumi svému učení souhrnný název BUJINKAN BUDO TAIJUTSU, který poukazuje na fyzické a duševní techniky nezbytné ke studiu těchto bojových umění. I když je Bujinkan spojován především s NINJUTSU, Hatsumi Masaaki používá především termín Budo Taijutsu, protože jak on sám říká školy Bujinkanu pocházejí jak z historických samurajských škol, které vyučovaly samuraje bojovou taktiku, tak i z ninjutsu škol, které vyučovaly ninji jejich ninja taktiku.

Dnešní doba je podle slov Dr. Hatsumiho nejlepší dobou Ninjů, neboť umožňuje rozvíjet a zdokonalovat bojové umění do měřítek, jaká dříve nebylo možné studovat. Dnes se již termín Ninjutsu příliš nepoužívá, protože pochopení všech 9 škol Bujinkanu spočívá v pochopení Budo. Proto, jak bylo uvedeno výše, se dnes používá souhrnné a výstižnější označení BUJINKAN BUDO TAIJUTSU.

Bujinkan Dojo se skládá z 9 starých japonských bojových škol, které byly předány Takamatsu Senseiem Dr.Hatsumimu s titulem Soke (původní význam slova Soke = patriarcha, hlava rodiny), aby mohl tato stará japonská bojová umění rozvíjet dál. Tři z těchto škol jsou školy Ninjutsu (jsou to Togakure ryu, Kumogakure ryu a Gyokushin ryu) a ostatní jsou samurajská Bujutsu, školy, které používali k boji samurajové.

Hatsumi Sensei dal své organizaci název Bujinkan jako poctu svému učiteli Takamatsu Sensei a doslovně znamená “palác božského ducha”. Míněno ducha jeho učitele Takamatsu Senseie.

Systém bojových umění Bujinkanu ctí a udržuje staré disciplíny, které se adepti učí již od dob počátku Ninjutsu. Jde o 36 disciplín, z nichž prvních 18 jsou klasické způsoby použivané japonskými samuraji, zbylých 18 jsou pak k nim odpovídající speciální techniky pro Ninju – bojovníka.

Základní disciplínou samozřejmě zůstává boj beze zbraně, z jehož pohybů pak vycházejí i techniky boje se zbraní. Ten se dělí na Daken Tai jutsu (techniky úderů a kopů), Ju tai jutsu (techniky pák a hodů), Koshi jutsu (techniky útoků na svaly a orgány) a Koppo jutsu (techniky útoků na kosti a klouby).

V systému Bujinkan Budo Taijutsu se nikde na světě nepořádají žádné soutěže. Proto se toto bojové umění nehodí pro jednotlivce, kteří hledají pouze sportovní slávu a tituly.

Jednotlivé školy vyučované v Koryukai:

Togakure Ryu Ninpo

Gyokko Ryu Kosshi Jutsu

Kukishinden Ryu Daken Taijutsu

Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu

Shinden Fudo Ryu Ju Taijutsu

Koto Ryu Koppo Jutsu

Takagi Yoshin Ryu Ju Taijutsu

Gikan Ryu Koppo Jutsu

Asayama Ichiden Ryu Taijutsu

V případě zájmu o tréninky těchto unikátních škol neváhejte kontaktovat shihana Filipa Bartoše – filip@bujin.cz nebo +420 736 534 469, který pravidelně studuje pod vedením Soke Hatsumi Masaaki, Soke Ishizuka Tetsuji a Daishihana Someya Kenichi.