Iaido Kata

Cvičení nás dělá perfektními

Katy lze najít téměř ve všech japonských bojových uměních. Jsou komplexní sérií pohybů, které trénují boj proti jednomu či více útočníkům. Iaido obsahuje techniky v sedu (Zagi) ve stoje (Tachiwaza) nebo za běhu (Hashirigakari).

Jedním z cílů kata je přenést podstatu tohoto umění budoucím generacím. Mugai Ryu je velmi puntičkářský styl. Zároveň se vyhýbá všem zbytečným pohybům jak s mečem tak i s tělem a koncentruje se na praktickou účinnost. Tato praktičnost dělá tento styl na pohled velmi jednoduchý. Nicméně během progresivního tréninku student určitě zjistí, že tato jednoduchost je velmi náročná a zároveň efektivní.

Pokud Iaidoka integruje toto porozumění do svého každodenního života, může tím položit základní kámen pro šťastný a úspěšný život skrze fyzický trénink. Tento trénink také reprezentuje Zen – Budhistickou cestu.

Ten kdo neustále cvičí kata, neprovádí pouze předem stanovené seky, ale rozvíjí především pochopení těchto forem a zamýšlených situací. Mysl se uvolňuje a cvičenec se vyrovnává sám se sebou.

Mugai Ryu obsahuje následující základní seky:

  • Makko Giri – vertikální sek seshora oběma rukama
  • Kesa Giri Sa – sek pod úhlem 30 stupňů oběma rukama zprava
  • Kesa Giri Yuu – sek pod úhlem 30 stupňů oběma rukama zleva
  • Gyaku Kesa Giri – sek jednou rukou pod úhlem 45 stupňů zespoda a zleva
  • Yoko Ichimonji – horizontální sek jednou rukou ve výšce srdce

Základní techniky Kihon Ichi, Kihon Ni a Kihon San jsou kombinované aplikace základních seků a dalších technik. Podobně je tomu i u kat, které obsahují významné prvky školy a jsou vyučovány hned od začátku.

Základní prvky najdeme také v dalších katách a tím pádem mohou být posuzovány jako standard znalostí studentů a učitelů. Proto jsou tyto katy intenzívně trénovány na všech technických úrovních.

Pokud se student naučí první dva základní prvky, hned se začne učit první katu. V závislosti na technické úrovni studenta nebo mistra se učí nové katy ze sedu nebo ze stoje a později za běhu.

Toto je základní struktura Iaido kata:

  • Nuki Tsuke – tasení a první sek
  • Furikaburi – zvednutí meče zpět a nad hlavu a připravit se na útok
  • Kiri Tsuke – další seky
  • Chiburi – odstříknutí krve
  • Noto – vložení meče zpět do saya (pochva meče)

Mugai Ryu Iaido Kata

Mugai Ryu má 20 otevřených kat, potom následuje 8 Naiden/Okuden neboli uzavřených kat, které jsou učeny pouze držitelům mistrovských stupňů – Danů a nakonec 5 tajných technik.

SONY DSC