Seminář Hyoho Niten Ichi Ryu s Filipem Rázgou – 15. – 16. února 2014 – Senec – Slovensko

16-Úno-2013 12:00, Panasonic DMC-FX33, 2.8, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 320
16-Úno-2013 12:02, Panasonic DMC-FX33, 2.8, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 250
16-Úno-2013 12:04, Panasonic DMC-FX33, 2.8, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 320
 
16-Úno-2013 12:04, Panasonic DMC-FX33, 3.3, 6.6mm, 0.025 sec, ISO 400
16-Úno-2013 12:05, Panasonic DMC-FX33, 3.3, 6.6mm, 0.025 sec, ISO 800
16-Úno-2013 12:06, Panasonic DMC-FX33, 3.3, 6.6mm, 0.025 sec, ISO 500
 
16-Úno-2013 12:07, Panasonic DMC-FX33, 3.3, 6.6mm, 0.025 sec, ISO 500
16-Úno-2013 12:07, Panasonic DMC-FX33, 3.3, 6.6mm, 0.025 sec, ISO 800
16-Úno-2013 12:08, Panasonic DMC-FX33, 2.8, 4.6mm, 0.033 sec, ISO 160
 
15-Úno-2014 16:44, SONY DSC-T1, 3.5, 6.7mm, 0.033 sec, ISO 250
15-Úno-2014 16:46, SONY DSC-T1, 3.5, 7.8mm, 0.033 sec, ISO 200
15-Úno-2014 16:47, SONY DSC-T1, 4.0, 10.1mm, 0.025 sec, ISO 200
 
15-Úno-2014 16:51, SONY DSC-T1, 4.0, 11.5mm, 0.1 sec, ISO 100
15-Úno-2014 16:55, SONY DSC-T1, 3.5, 9.2mm, 0.05 sec, ISO 100
15-Úno-2014 16:55, SONY DSC-T1, 3.5, 9.2mm, 0.067 sec, ISO 100
 
15-Úno-2014 16:57, SONY DSC-T1, 3.5, 9.2mm, 0.067 sec, ISO 100