Tameshigiri

Testování seků opravdovým mečem

Tameshigiri je testováním seků. Ve středověkém Japonsku byly obvykle nové meče testovány samuraji na mrtvolách popravených nebo odsouzených zločinců či nepřátel. Moderní význam tameshigiri je vzdělávání se v tréninku stejně jako například přerážecí techniky v jiných bojových uměních.

Za tímto účelem se smotávají speciální Igusa – travní rohože, které nazýváme Omote tatami. K sekání můžeme také použít čerstvé bambusové větve. Před samotným sekáním je potřeba Omote Tatami namočit na několik hodin do vody, aby mohly imitovat odpor lidského těla a zároveň chránily katanu. Nejčastěji se Omote tatami umísťují vertikálně do speciálního stojanu.

Při vlastním tréninku tameshigiri praktikujeme různé seky, ať už jednotlivě nebo ve sledu za sebou. Tento trénink je zaměřen především na testování praktické stránky našich technik nebo na zlepšení této schopnosti. Většinou testujeme základní seky. Můžeme ovšem také testovat jednotlivé kata, které jsme se předtím naučili.

Pro správné seky je také nezbytné udržet po celou dobu správný úhel čepele, protože může dojít k jejímu zlomení.

Tameshigiri nám především umožňuje pochopit, že na sekání s katanou není potřeba fyzická síla, ale vynikající technika a rychlost.

Jelikož při provádění tameshigiri vzniká potencionální nebezpečí zranění nebo úrazu je nezbytně nutná přítomnost zkušeného učitele, který provede veškerá preventivní opatření, aby k ničemu takovému nedošlo.