Shinto Munen Ryu

Shindo Munen Ryu nebo Shinto Munen Ryu je japonská tradiční koryu škola bojových umění s mečem založená Fukui Hyoemon Yoshihira na začátku 18. století. Tento styl získal velmi brzy obrovskou popularitu po celém Japonsku a to zejména díky úsilí Togasaki Kumataro, Okada Jumatsu, Saito Yakuro a jeho synů Shintaro a Kannosuke.

Fukui Hyoemon se narodil v Shimano no Kuni (nyní prefektura Tochigi) a studoval Shin Shinkage Ichiden Ryu u Nonaka Gonnai od kterého také později obdržel Menkyo Kaiden.

Hyoemon byl však i přesto nepokojený a začal cestovat po celém Japonsku a zúčastňoval se Shinken Shobu (smrtelných utkání) aby zdokonalil své dovednosti. Tím se velmi proslavil a stal se jedním z nejlepších šermířů své doby, jak je uvedeno v císařských záznamech a záznamech Tokugawa Bakufu.

Hyoemon cestoval a cestoval, až narazil na malou svatyni v horách Inazuma. Zde založil svatyni Izuna Gongen, kde meditoval a trénoval zcela izolovaný po dobu 50 dní. Poslední 50. noc dosáhl osvícení a vytvořil školu, která se později začala nazývat Shinto Munen Ryu a měla poměrně velké osnovy s velkým množstvím technik.

Hyoemon poté cestoval do Edo (dnešní Tokio) kde si v Yotsuya otevřel své vlastní dojo. Zde vyučoval poměrně malé množství studentů, ale opravdových a oddaných žáků až do svého stáří. Hyoemon poté předal školu na Togasaki Kumataro. Hyoemon hrob můžeme v současnosti nalezen v Saitama a to nedalo místa odpočinku jeho studenta a 2. soke Togasaki Kumataro.

Shinto Munen Ryu dosáhlo vrcholu své popularity na konci období Edo. V této politicky nestabilní době se šermíři Shinto Munen Ryu účastnili jak politických tak i fyzických bitev období Bakumatsu. Bylo poměrně běžné, že se šermíři Shinto Munen Ryu velmi často účastnili bitev s mečíři dalších škol nebo dokonce i v rámci své školy. Politicky aktivní členové Shinto Munen Ryu jako Katsura Kogoro nebo Ito Hirobumi se později zapojili do vedoucích rolí v nové vládě Meiji.

Před pádem Tokugawa Bakufu bylo v Japonsku velké množství linií Shinto Munen Ryu. Tyto linie a pobočky pracovaly nezávisle na sobě a poměrně se jim dařilo. S příchodem Reformy Meiji však přišlo mnoho těžkostí a mnoho dojo a linií bylo nuceno ukončit svojí činnost z nedostatku peněz a nového zákazu nošení mečů. Když byl tento zákaz zrušen, většina dojo se opět otevřela, bohužel však velké množství kata bylo ztraceno. Proto v současné době linie jako Choshu Han Den, Hachinohe Han Den, Kanto Den, Edo Den nebo Saito Ha cvičí pouze velmi malé množství kata z původních iaijutsu osnov. Většina kata byla také rekonstruována z písemných záznamů, takže se v některých případech může stát, že nebudou stejná jako původní formy.

Shinto Munen Ryu přežilo období Meiji, Taisho a Showa také díky tomu, že se tomuto stylu věnovalo velké množství slavných mečířů, jako byli Negishi Shingoro, Nakayama Hakudo, Nakayama Zendo, Hashimoto Toyo, Nagakura Kiyoshi, Haga Junichi, Nakashima Gorozo, Kitamura Kaso nebo Kosegawa Mitsuru.

Linie registrovaná u Nihon Kobudo Shinkokai and Kyokai:

1. Fukui Hyōemon Yoshihira (1700-1782): Ryuso

2. Togasaki Kumataro Teruyoshi: Edo Den

3. Okada Junmatsu Yoshitoshi (岡田十松): Edo Den; Okada založil Gekikenkan(撃剣館) Dojo.

4. Saitō Yakuro Yoshimichi: Edo Den; založil Renpeikan Dojo v Edo.

5. Saitō Shintaro: Edo Den

6. Negishi Shingorō (1844-1913): Edo Den; Otevřel Yushinkan (有信館道場) Dojo.

7. Nakayama Hakudō (1872-1958): Kanto Ha.

8. Nakayama Zendo/Yoshimichi (syn Nakayama Hakudō): Kanto Ha.

9. Saeki Soichiro: Kanto Ha; Saeki studoval 10 let u Nakayama Hakudō, obdržel však pouze Menkyo no Maki a Menkyo-Jo od Nakayam Zendo před jeho smrtí.

10. Ogawa Takeshi: Kanto Ha. (Ogawa byl přímým studentem Nakayama Zendo a stal se jeho nejvěrnějším žákem a eventuálním nástupcem.)

 Další linie Shinto Munen Ryu, které existovaly nebo stále existují.

Togasaki Ha Shintō Munen-ryū (pouze Iaijutsu).

Okada Ha Shintō Munen-ryū (již neexistující).

Suzuki Ha Shintō Munen-ryū (již neexistující).

Mito Han Den Shintō Munen-ryū (již neexistující).

Choshu Han Den Shintō Munen-ryū (cvičí pouze části iaijutsu).

Omura Han Den Shintō Munen-ryū (nyní neexistující).

Hachinohe Han Den Shintō Munen-ryū (NAŠE LINIE).

Saitō Ha Shintō Munen-ryū (cvičí pouze části iaijutsu).

 Slavní mečíři Shinto Munen Ryu:

Terai Ichitarō: První, kdo vyučoval Nakayama Hakudō umění Shintō Munen-ryū.

Togasaki Kumataro: Edo Den; 2. Soke a zakladatel Togasaki ha.

Okada Junmatsu: Edo Den; 3. Soke a zakladatel Okada ha Shintō Munen-ryū.

Saitō Yakuro: 4. Soke Shintō Munen-ryū Edo Den. Jeden z „Edo San Dai Kengo“ neboli „3 největší šermíři období Edo“.

Saitō Shintaro: Edo Den; 5. Soke Shintō Munen-ryū Edo Den.

Saitō Kannosuke: (známý jako „Oni Kan“ or „Démon Kannosuke) Edo Den; Menkyo, zakladatel Saito ha Shintō Munen-ryū.

Bushoji Yasuke (仏生寺弥助): (známý jako „král pekel“) Edo Den; Menkyo, velmi známý pro své duely. Také známý zabiják pro Choshu han. Považován za nejlepšího studenta Saito Yakuro.

Kido Takayoshi: Edo Den; Menkyo/Shihan. Formální učitel a mistr v Renpeikan, Samuraj Choshu han a aktivista proti Tokugawa Bakufu.

Takasugi Shinsaku: Edo Den; Mokuroku, Samuraj Choshu han Shintō Munen-ryū a aktivista proti Tokugawa Bakufu.

Nagakura Shinpachi: Okada ha Shintō Munen-ryū; Menkyo, Shinsengumi: velitel druhého oddílu.

Serizawa Kamo: Mito Han Den: Menkyo, Samuraj Mito Han a velitel Shinsengumi (před Kondo Isamu).

Ito Kashitaro: Okada ha Shintō Munen-ryū; Menkyo, Shinsengumi.

Negishi Shingoro: Samuraj z Nagaoka Han. Instruktor v Tokyo Metropolitan Police Force -Keishi ryu. Edo Den/Kanto Ha; 6. Soke Shintō Munen-ryū Edo Den a zakladatel Negishi Ryu Shirukenjutsu.

Nakayama Hakudō: Kanto Ha; 7. Soke Kanto-ha, Menkyo kaiden v Shintō Munen-ryū.

Hashimoto Toyo: Kanto ha; Menkyo/Shihan, Muso Shinden Ryu: Menkyo Kaiden, Celojaponská federace Kendo: Kendo/Iaido 10. Dan Hanshi (mistr asssistent Nakayama Hakudo v Yushinkan).

Nakayama Zendo: Kanto ha; 8. Soke Kanto-ha, Menkyo Kaiden Shintō Munen-ryū; celojaponská federace kendo: Kendo/Iaido 10. Dan Hanshi.

KITAMURA MASU: Byl rekordmanem v počtu koryu bujutsu menkyo kaiden. Byl držitelem Menkyo kaiden v těchto školách: Hokushin Itto Ryu Kenjutsu, Otsubo Ryu Bajutsu, Kawasaki Ryu Jujutsu, Anazawa Ryu Naginata, Shinto Munen Ryu Tachiiai, Todaseiken Ryu Bojutsu, Shijo Ryu Reishiki (samurajská etiketa), Kagami Ryu Dakyu (japonský tradiční kriket), Koshu Ryu Gungaku (tradiční vojenská strategie), Mizoguchi Ryu Iai, Takanosu Ryu Hojo, Tushin Ryu Kenjutsu, Yagyu Ryu Bujutsu, Itto Ryu Jujutsu.

Naše linie pochází z Hachinohe Han Den a cvičí pod oficiálním názvem Shinto Munen Ryu Tachiai.

Shinto Munen Ryu Tachiiai nemá techniky v sedě a má pouze 12 technik ve stoje (Tachi waza). Tato škola používá většinou pouze šikmé seky. Nepoužívá žádné příčné seky a techniky jsou velmi praktické. Cvičí se v Montsuki. To je jedno z pravidel Shinto Munen Ryu Tachiai. Většina iaijutsu je velmi tichá, ale občas se používá i Kiai.

 GENEALOGIE:

01. FUKUI Hyoemon Yoshihira – 福井兵右衛門嘉平 – (1702 – 1782)

02. TOGASAKI Kumataro Akiyoshi

03. OKADA Jumatsu Yoshitoshi

04. OKADA Jumatsu Toshisada

05. SATO Manjiro Shigekata – (první generace klanu Hachinohe)

06. NAKAZATO Kokan

07. MAEDA Toshimi

08. KITAMURA Masu

09. KOSEGAWA Mitsuru

 V případě zájmu o tréninky tohoto unikátního bojového umění neváhejte kontaktovat Filipa Bartoše – filip@bujin.cz nebo +420 736 534 469

8