Tsuji Gettan

zakladatel Mugai Ryu

Tsuji Gettan se narodil v roce 1648 v dnešní prefektuře Shiga. Jako 13letý poprvé navštívil Yamaguchi Dojo v Kyotu a začal studovat různé styly Iaijutsu. Po neúspěšném pokusu založit vlastní školu se Gettan ve věku 26 let odebral do chrámu Azabu Kyukoji aby zde studoval Zen a dále zdokonaloval své umění meče. Tam také rozvinul základní filozofické principy, na kterých poté založil svůj vlastní styl Mugai Ryu Iaido a který je hluboce propojen se Zenem. Ve věku 45 let dosáhl „Satori“ (osvícení) skrze cestu Zenu. Založil Mugai Ryu a otevřel svojí vlastní školu, která byla vyhledávána mnohými vysoce postavenými samuraji a daimyo (členové japonské vysoké šlechty, osobní vazalové císaře). Gettan se stal vysoce uznávaným mistrem v umění meče stejně tak jako učencem Zenu. Ve věku 71 let se mu dostalo největšího vyznamenání, když měl být přijat samotným Šógunem. K tomuto setkání však bohužel nikdy nedošlo, protože Šógun zemřel krátce před samotným setkáním. Gettan zemřel v roce 1728 ve věku 79 let v hluboké a tiché meditaci.

“Ippo jitsu mugai
Kenkon toku ittei
Suimo hono mitsu
Dochaku soku kosei”

“Neexistuje nic ale jednou pravdou
je všeobjímající a nekonečné
pírko nesené větrem, které potvrzuje tuto pravdu.
Zažít harmonii tváří v tvář zmatku
tomu se říká osvícení“.