Seminář ISBA – Nihon Jujutsu, Shibukawa Ichi Ryu, Nakazawa Ryu, Shinto Munen Ryu – 14. – 15. února 2015 – Berlin – Německo

15-Úno-2015 14:16, SONY DSC-HX200V, 2.8, 4.8mm, 0.033 sec, ISO 100
15-Úno-2015 14:16, SONY DSC-HX200V, 2.8, 4.8mm, 0.033 sec, ISO 100
16-Úno-2015 09:30, SONY DSC-HX200V, 3.2, 6.5mm, 0.025 sec, ISO 100
 
16-Úno-2015 09:43, SONY DSC-HX200V, 2.8, 4.9mm, 0.017 sec, ISO 100
16-Úno-2015 10:15, SONY DSC-HX200V, 2.8, 4.8mm, 0.017 sec, ISO 100