Kenjutsu – Kumitachi

Souboj s mečem

Cvičení s mečem proti partnerovi se nazývá Kumitachi. Kromě Kata a Tameshigiri je Kumitachi nedílnou součástí Mugai Ryu. Toto cvičení se provádí téměř výhradně s Bokuto (tvrdý, dřevěný meč ve tvaru a vzhledu opravdového meče) s kterým Iaidoka provádí útok, obranu a protiútok.

Kumitachi nejsou však pouze techniky útoků, obrany nebo protiútoků. Klíčovými prvky tohoto tréninku je především pochopení vzdálenosti vůči oponentovi a nácvik reakce na útoky.

Kumitachi používá předem stanovené pohyby, v nichž jeden partner přebírá roli útočníka (Uchitachi) a druhý roli obránce (Uketachi). Pro začátečníky každý pohyb začíná s náznakem na straně obránce jako signál, že je obránce připraven a koncentrován.

Seky útočníka musí být reálné a pokud by se obránce nebránil musí být zasažen. Obránce mívá obvykle navrch a většinou ukončuje cvičení sekem nebo bodnutím v závislosti na „bitvě“. Nicméně útočník není na konci akce nikdy opravdu zasažen. Při cvičení si partneři pravidelně mění strany.

Kumitachi vyžaduje vysoký stupeň pozornosti a kontroly těla, stejně jako absolutní důvěru v partnera a proto je obvykle praktikováno až studenty s technickými stupni Dan. Koryukai Dojo vyučuje Kumitachi poměrně brzy, ale opatrně a nejdříve začíná s tréninkem základních cviků.

Pokud studentům chybí důvěra v tréninkového partnera nebo pochybují o vlastních schopnostech a provádějí útoky polovičatě nebo váhavě může to být velmi nebezpečné. Proto je na zvážení učitele, kdy s tréninkem Kumitachi začne. Samozřejmě také zde platí, že zkušenosti a bezpečnost roste v závislosti na absolvovaných trénincích.

Kumitachi není v žádném případě reálný boj ale cvičení, které vede ke společnému úspěchu. To je taky důvod proč zkušenější Iaidoka zaujímá roli útočníka (Uchitachi), protože takto může lépe kontrolovat celou situaci.

Kromě kat a tameshigiri patří kumitachi k nezbytnému tréninku Mugai Ryu. Mugai Ryu obsahuje Iai stejně jako Kenjutsu/Kumitachi.

kenjutsu