Training with Nakagawa Sensei – 8. dan Hanshi Toyama Ryu in our dojo – 22nd July 2014 – Prague – Czech Republic

22-Jul-2014 19:14, SONY DSC-T1, 3.5, 6.7mm, 0.025 sec, ISO 160
22-Jul-2014 19:15, SONY DSC-T1, 3.5, 6.7mm, 0.025 sec, ISO 160
22-Jul-2014 19:16, SONY DSC-T1, 3.5, 6.7mm, 0.025 sec, ISO 160
 
22-Jul-2014 19:16, SONY DSC-T1, 3.5, 6.7mm, 0.025 sec, ISO 160
22-Jul-2014 19:17, SONY DSC-T1, 3.5, 6.7mm, 0.025 sec, ISO 160