Muso Jikiden Eishin Ryu

Bez ohledu na rozvoj Iai-Jutsu a Iaido od dob Hayashizaki Jinsuke, byla tato Ryu-Ha formována jedním ze členů klanu Tosa, 18. Soke Yamauchi (Yamanouchi). 16. Soke Goto Magobei Masasuke vyučoval Muso Jikiden Eishin Ryu výhradně klan Tosa. Až 17. Soke Oe Masamichi, si uvědomil, že by toto účinné umění meče mohlo upadnout v zapomnění a začal Muso Jikiden Eishin Ryu vyučovat a šířit i mimo provincii Tosa. Bojoval v Hamaguri Gomonno Ikusa, válce, která proběhla na konci velké éry Tokugawa v letech 1865 až 1867 v Kyotu. Tím, že prošel touto politickou válkou, vyvinul Soke Masamichi výrazné Iai-techniky.

Soke Masamichi udělal z mnoha žáků mistry, jimž uděloval Menkyo Kaiden, oprávnění vyučovat. Po smrti Soke Masamichi panovala velká nejistota v tom, kdo se má stát jeho právoplatným nástupcem a 18. Soke, protože Soke Masamichi sám žádného nástupce nejmenoval. Vznikly školy Ryu-Ha a v současné době existují tři Soke pro jednotlivé větve Muso Jikiden Eishin Ryu.

Jako jediný přímý potomek klanu Tosa (Yamauchi byli Daimyo v provincii Tosa), postoupil v hierarchii na místo 18. Soke Yamauchi Toyotake v Ryu-Ha, která byla v tu dobu vedena jako Iai-Jutsu a která zůstala v této podobě zachována dodnes. Soke Yamauchi publikoval Iai Shousetso, dílo, v němž zdůraznil principy Tosa Iai-Jutsu.

19. Soke Kono Kanemitsu vybudoval Meibukan, Dojo v Toshima-ku v Tokyu, kde se vyučovalo výhradně tradiční Tosa Iai-Jutsu s ostrým mečem (Shinken).

20. Soke Onoe Masamitsu ustanovil v roce 1980 jako svého následovníka a 21.Soke Sekiguchi Takaaki.

Sekiguchi Takaaki se narodil 20. března 1946 v Hanyu City, v prefektuře Saitama / Japonsko. Jako hlavní mistr se nazývá Sekiguchi Sensei – Komei. Toto slovo se skládá z jedné slabiky jeho jména – Ko a jedné slabiky slova Meibukan – Mei, z úcty k jeho mistrovi Soke Onoe Masamitsu Sensei. Od té doby žije, pracuje a vyučuje Sekiguchi Komei jako Soke Muso Jikiden Eishin Ryu Iai-Jutsu a Komei Jyuku Iaido a věnuje svůj život a energii šíření technik a filozofie své školy po celém světě.

Sekiguchi Komei Sensei dnes říká: ” Nihon Kobudo Iai-Jutsu je umění, které cvičením s pravým mečem umožňuje rozvoj a zdokonalování osobnosti a bojového ducha bez nebezpečí, že zraníte jiného člověka. Počet lidí, kteří toto bojové umění nadšeně cvičí se den ode dne zvyšuje. A to nejen v Japonsku, ale na celém světě. Je pro mě velkým zdrojem štěstí, že lidé na celém světě následují cestu Iai, a tím zažívají skutečné přátelství.” Senseiovo motto je: Iai Shushin – Zdokonalování osobnosti cvičením Iaido.

V České Republice cvičíme pod vedením Pawla Slawatyckého, který je zplnomocněn Soke Sekiguchim jako Shibucho pro Českou Republiku. Shibucho je představitel pro danou zemi. Reprezentuje školu a zastupuje Soke (velmistra). Je ve svém regionu zodpovědný za vývoj a úroveň Muso Jikiden Eishin Ryu.

V případě zájmu o tréninky tohoto unikátního bojového umění navštivte webové stránky www.komeijuku.cz, kde najdete podrobnosti o trénincích ve Vašem regionu. Můžete také kontaktovat Filipa Bartoše – filip@bujin.cz nebo +420 736 534 469 nebo přímo Shibucho Pawla Slawatyckého - pawel.slawatycki@gmail.com.