Kata

Cvičení nás dělá perfektními

Katy lze najít téměř ve všech japonských bojových uměních. Jsou komplexní sérií pohybů, které trénují boj proti jednomu či více útočníkům.

Jedním z cílů kata je přenést podstatu tohoto umění budoucím generacím. Toyama Ryu je velmi puntičkářský styl. Zároveň se vyhýbá všem zbytečným pohybům jak s mečem tak i s tělem a koncentruje se na praktickou účinnost. Tato praktičnost dělá tento styl na pohled velmi jednoduchý. Nicméně během progresivního tréninku student určitě zjistí, že tato jednoduchost je velmi náročná a zároveň efektivní.

Pokud Iaidoka integruje toto porozumění do svého každodenního života, může tím položit základní kámen pro šťastný a úspěšný život skrze fyzický trénink.

Ten kdo neustále cvičí kata, neprovádí pouze předem stanovené seky, ale rozvíjí především pochopení těchto forem a zamýšlených situací. Mysl se uvolňuje a cvičenec se vyrovnává sám se sebou.

Toyama Ryu obsahuje následující základní seky:

 • Makko Giri – vertikální sek seshora oběma rukama
 • Migi Kesa Giri – sek pod úhlem 30 stupňů oběma rukama zprava
 • Hidari Kesa Giri – sek pod úhlem 30 stupňů oběma rukama zleva
 • Migi Kiri Age – sek jednou rukou pod úhlem 45 stupňů zespoda a zprava
 • Hidari Kiri Age – sek jednou rukou pod úhlem 45 stupňů zespoda a zleva
 • Tsubame Gaeshi – kombinace Kesa Giri a Kiri Age
 • a další

Základní techniky Happo Nuki jsou kombinované aplikace základních seků do všech stran. Podobně je tomu i u kat, které obsahují významné prvky školy a jsou vyučovány hned od začátku.

Základní prvky najdeme také v dalších katách a tím pádem mohou být posuzovány jako standart znalostí studentů a učitelů. Proto jsou tyto katy intenzívně trénovány na všech technických úrovních.

Toto je základní struktura Toyama Ryu kata:

 • Nuki Tsuke – tasení a první sek
 • Furikaburi – zvednutí meče zpět a nad hlavu a připravit se na útok
 • Kiri Tsuke – další seky
 • Chiburi – odstříknutí krve
 • Noto – vložení meče zpět do saya (pochva meče)