Morinaga Kiyoshi

Morinaga Kiyoshi -森永清 – (1895-1981) – nastoupil na Toyama Academy v roce 1921 a absolvoval jí už v roce 1922. V roce 1926 se na ní stal instruktorem kenjutsu a jukendo. V roce 1940 se stal šéf instruktorem kenjutsu. V tuto dobu se na Toyama Academy vyučovalo 5 kata, které byly vytvořeny předcházejícími instruktory.

  1. Útočník je vpředu: Gyaku Kessa-giri, Makko-giri.
  2. Útočník je vpravo: Suihei-giri, Makko-giri.
  3. Útočník je vlevo: katate tsuki, Migi Kessa-giri
  4. Útočník je za zády: Hidari kessa-giri, makko-giri
  5. Útočník je blízko vpředu: Makko-giri, Morote-zuki

V roce Morinaga Sensei přidal další 3 kata a jednu z původních odebral. Napsal také knihu o používání vojenského meče a tameshigiri.

  1. proti více útočníkům
  2. proti útočníkovi vepředu i vzadu
  3. proti útočníkovi vlevo a vpravo

V roce 1945 odešel Morinaga Sensei do důchodu s hodností plukovník.

V roce 1964 se přestěhoval do Kyo Tanabe, kde otevřel Tanabe Kenyukai a vyučoval mládež kendo.

V roce 1976 vytvořil Toyama Iaido Shinkyo Kai, který se v roce 1980 přejmenoval na Dai Nippon Toyama Ryu Iaido Kai a který se nyní jmenuje Toyama Ryu Iaido Kai.