Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu

宝蔵院流高田派槍術

TRADIČNÍ ŠKOLA JAPONSKÉHO KOPÍ

Jako ve většině Koryu (tradiční, stará bojová škola) je linie v Hozoin Ryu předávána z generace na generaci až k současnému Sokemu Ichiya Juno.

Historie školy je velmi dobře zdokumentována a to až k jejímu zakladateli Hozoin Kakuzenbo Ineiovi. Na druhé straně je o jejím zakladateli velmi málo skutečných informací. A jen málo informací, které nejsou rozporuplné nebo nepatří do říše legend. Co je známo je, že Inei jehož světské jméno bylo Iga no Kami se narodil v roce 1521 jako druhý syn jistého Nakamikado Tajima Tanenaga, který sloužil jako bojový mnich v chrámu Kofukuji, což byl nejvlivnější budhistický chrám v Nara. V roce 1533 se Inei stal mnichem v dílčím chrámu Kofukuji, v Hozoin. Později se v tomto chrámu stal také převorem neboli představeným.

Jako potomek v rodině, kde hlavní obživou byla „práce ve válkách“ se Inei samozřejmě nejdříve zdokonaloval v „rodinných technikách“ a zbraních jako naginata a nagamaki, které byly zároveň typickou zbraní bojových mnichů té doby. Inei také trénoval mnoho dalších stylů bojových umění. Patřily mezi ně například Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu nebo Shinkage Ryu. Později studoval pod Kamiizumi Ise no Kami Nobutsunou  a také s Yagyu Tajima no Kami Muneyoshim, který později založil Yagyu Shinkage Ryu. Tito dva byly opravdu velmi dobří přátelé a to až do konce svých životů.

Na základě současných úvah se tvrdí, že v roce 1553 měl Inei jakýsi druh osvícení týkající se používání srpového kopí. A jak legenda tvrdí, byl pravděpodobně také vynálezcem Kamayari. Tato legenda říká, že Inei vytvořil Kamayari na základě měsíčního odrazu na jeho rovné Suyari na hladině Saruzawa no Ike (jezero před chrámem Kofukuji v Nara).

Není přesně jasné, jestli osnovy školy vytvořil právě Inei a nebo až jeho pokračovatel Hozoin Kakuzenbo Inshun. Někteří tvrdí, že Inei vytvořil 15 forem a proto další uspořádání školy přisuzují Inshunovi. To vyvolává ovšem několik otázek, protože Inshun přišel do chrámu Hozoin v roce 1602 a v tuto dobu byl Inei již 81letý. Takže Inshun nemohl být vyškolen v Hozoin Ryu Sojutsu Ineiem, ale pravděpodobně jiným mnichem, který byl přímým žákem Ineie.

Dalším problémem je, že Inei zakázal v chrámu trénink sojutsu jeden rok před svou smrtí – 26.08.1607. To mělo vést k zániku klášterní linie školy. To se však naštěstí nestalo a Inshun po Ineiově smrti obnovil trénink Sojutsu v chrámu Hozoin. Důvodem tohoto zákazu pravděpodobně bylo to, že Inei chtěl rozšířit tuto školu za hranice chrámu Hozoin nebo Nara. Z tohoto důvodu také osobně vyučoval žáky jako Nakamura Ichiemon nebo Takada Matabe Yoshitsugu, kteří nebyli členy chrámové komunity, ale patřili k válečnické šlechtě. V této době bylo Ineiovi kolem 65 let. V roce 1605, 2 roky před Ineiovou smrtí, obdržel Nakamura, kterému bylo v tu dobu 29 let, licenci Inka. O 10 let později udělil také Nakamura svojí první učitelskou licenci. Tuto licenci udělil jako prvnímu Takadovi, nejpokročilejšímu ze svých studentů, kteří ho po jeho smrti ustanovili jako zakladatele Nakamura-ha.

Takada se stal studentem Nakamury, když mu bylo 14 let a byl zároveň i studentem Ineie. Takada byl rovněž asistentem druhého Sokeho klášterní linie Inshuna. Kromě sojutsu studoval Takada také meč, naginatu a luk pod mnoha mistry v těchto bojových uměních a proto přidal své získané zkušenosti do osnov školy Hozoin Ryu a ustanovil dalších 101 forem této školy. Kromě toho se také říká, že byl autorem Pojednání zabývající se strategií, psychologií a umění boje v 50 kapitolách. Toto všechno jsou ale nejisté informace. Zvláště, když potom někde budete číst, že Takada dostal licenci přímo od Ineie, když mu bylo 14 let a že byl jediným studentem Ineie, který ho vyučoval výše zmíněnou strategii a psychologii. Čísla a fakta jsou často v historii Japonska trochu popletená.

Později však Takada založil Sojutsu dojo v Edo – dnešní Tokio, kde mimo jiné vyučoval také Ogasawara Ukon Daifu Tadazaneho. Díky tomu mohl pravděpodobně v roce 1623 vstoupit do služeb tohoto klanu. Na pozvání Ogasawara Tadazane se v roce 1637 přestěhoval do Kokury (která patřila klanu Ogasawara od roku 1632), a která se nachází na ostrově Kyushu. Zde poté převzal hrad Hara, který byl držen rebely během povstání Shimabara, když proti nim úspěšně vedl skupinu kopiníků.

Ve stejný čas jako Takada sloužil klanu Ogasawara také druhý adoptivní syn Miyamoto Musashiho. Takže není překvapivé, že na žádost svých pánů spolu Musashi s Takadou občas bojovali. Výsledky těchto „sportovních“ utkání jsou opět často uváděny protichůdně. Někteří tvrdí, že vyhrál Takada, jiní že Miyamoto Musashi. Takto je to například popsáno v Nitenki, v Musashiho biografii, kterou napsal jeden z jeho studentů v roce 1755. „ Mnich bojoval s kopím a Musashi s krátkým dřevěným mečem. Musashi vyhrál oba zápasy, mnich žádný. Musashiho dovednosti byly vysoce chváleny a byl pozván do chrámu Hozoin, kde až do rána promlouval s Ineiem.“ Takže to tedy znamená, že bylo Hozoin Ryu poraženo Musashim?. Dle současného Sokeho je velmi těžké uvěřit někomu, kdo tento příběh napsal 100 let po Musashiho smrti. Ať už to bylo jakkoliv, mnohem důležitější je fakt, že obě strany se po turnaji sešli ke společnému jídlu a pití a s obrovským respektem spolu až do rána diskutovali o životě a bojových uměních. Do té doby se Musashi často choval jako „zvíře“ a v každém souboji svého protivníka zabil a rychle zmizel. Ale na základě mnohem dokonalejších děl o Musashiho životě, na základě jeho maleb a kaligrafií došlo právě v Nara v chrámu Hozoin ke zlomu v jeho životě. To je také jeden z důvodů proč byly a stále jsou velmistři, mistři a studenti Niten Ichi Ryu a Hozoin Ryu ve velmi přátelském vztahu, který byl vybudován právě Musashim a zakladatelem Hozoin Ryu Inei Senseim. Později Musashi bojoval ještě jednou s mistrem Hozoin Ryu a to právě se zakladatelem současné linie Takada Matabem a to v roce 1632 v Kokuře. Bylo to v době kdy se Ogasawara Takazane přemísťoval do Kokury a Musashi, Ioiri (Musashiho adoptivní syn) a Takada ho doprovázeli. Ogasawara si jednoho dne zavolal jak Musashiho tak i Takadu a nařídil jim, aby se spolu utkali. Nejdříve to oba kvůli vzájemnému respektu odmítli, ale Ogasawara na tom trval. Takada si proto vzal bambusové Kamayari a Musashi dřevěný meč. V tuto dobu Musashi používal pouze jeden meč. Musashi stál v Chudan no kamae a Takada na něho zaútočil svým kopím. Musashi odrazil první dva výpady Takadova kopí, ale při třetím uklouzl a byl udeřen do stehna. Musashi okamžitě vyskočil a prohlásil „Nic jiného jsem ani neočekával. Matabe mě porazil“. Na to mu ale Matabe pokorně odpověděl „Z mého pohledu jste mě dnes nechal vyhrát“. Poté se obrátil k nevěřícně zírajícímu Ogasawarovi a řekl „ Kopí je dlouhé a meč je krátký. Ale i když kopí má výhodu délky, nemohl jsem vyhrát ve třech krocích. Z tohoto důvodu říkám, že ten, kdo tady drží dlouhou zbraň, tady prohrál. Ogasawara Takazane byl šokován jeho odpovědí a s obrovským uznáním ocenil mistrovské kvality obou bojovníků.

Takadovi studenti a tři z jeho čtyř synů poté rozšířili Hozoin Ryu po celém Japonsku a udělali z Hozoin Ryu nejznámější a největší Sojutsu školu éry Edo (1603-1868), která čítala více než 4000 studentů. Kdy, kde a kam poté zmizelo více než 100 waza školy je další záhadou. Nicméně osnova školy s 50 technikami Yari Awase (kopí proti kopí) bylo všechno co Yamazato Tadanori – 15. Soke školy vyučoval v Kendo sekci v Dai Ichi Koto Gakko (vysoká škola) v Tokiu v roce 1918.

Návrat Hozoin Ryu zpět do Nara začal v roce 1974, kdy byl Kagita Chuzaburo, který byl otcem předcházejícího Sokeho, zvolen starostou Nara (jeho syn a Soke Hozoin Ryu byl jednu dobu také starostou Nara). Starosta Kagita senior vybudoval v Nara velké centrální Budo dojo, které bylo mimo jiné navrženo a konstruováno právě pro sojutsu trénink. Na inauguraci tohoto doja Ishida Kazuto – 18. Soke Hozoin Ryu Takadaha Sojutsu a předseda Japonské federace Kendo (Zen Nihon Kendo Renmei) předvedl techniky Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu v plné své kráse. Poté na žádost starosty Kagity, začal vyučovat toto umění několik málo studentů. Občas je vyučoval v Tokiu, občas v Nara. Byli mezi nimi samozřejmě i Kagita Chube – 20. Soke  a Nishikawa Gennai – 19 Soke školy. Ten byl v roce 1976 oznámen jako další Soke a nástupce Ishida Kazuty. Proto se rok 1976 považuje za rok kdy se Hozoin Ryu oficiálně vrátilo zpět na místo svého vzniku – do Nara. Kagita Soke trénoval pod Ishida Sokem během studií na Tokijské univerzitě a poté nahradil v roce 1991 Nishikawa Sokeho ve funkci vedení školy.

Když se Hozoin Ryu vrátilo do Nara obsahovalo celkem už pouze 35 kata. 14 Omote, 14 Ura a 7 Shinshikake kata. První dvě úrovně sahají až k zakladateli školy Hozoin Kakuzenbo Inei. Třetí úroveň byla přidána zakladatelem Takada-ha, Takada Matabe Yoshitsugu.

Názvy 14 technik v Omote a Ura úrovni mají stejná jména, je tam pouze jiná interpretace boje na stejné téma.

V Hozoin Ryu se používají dva druhy Yari. Kamayari (křížové srpové kopí), které má délku přibližně 270 cm a Suyari (rovné kopí). Které má délku přibližně 360 cm.

Kamayari je naprosto unikátní zbraní a to i mezi samotnými kopími. S kamayari se dá dělat mnohem více než jenom bodat. Díky křížové a srpovité čepeli (kama) s ostřím na obou stranách můžete útočníka kontrolovat, ovládat a manipulovat s ním ve všech směrech, aniž by jste ztratili kontrolu. Můžete útočníka srazit na zem, odhodit do strany, můžete nechat srp sklouznout po útočníkově zbrani a odříznout mu od ní jeho ruce. Samozřejmě že v dnešní době se již nepohybujeme po bitevním poli i když pokročilý studenti i v dnešní době proti sobě cvičí Jiyukeiko (volný nácvik boje) v brnění. Sojutsu trénink je vzhledem k nízkým postojům a hmotnosti kopí velmi fyzicky náročný. Učí nás hlubokému pochopení vzdálenosti a načasování s naprosto bezprecedentní přesností v závislosti na různé délce kopí používané v Hozoin Ryu Takada Ha Sojutsu.

 Hlavním mottem všech Sojutsu škol je jednoduchá fráze.

„Pokud nevíš jak zacházet s kopím, neměl by jsi nikdy mluvit o umění meče. A pokud nevíš jak zacházet s mečem, neměl by jsi nikdy mluvit o umění s kopím.“

 Toto jsou osnovy, které se v současnosti praktikují v Nara, Higashi Osaka, Nagoya a v jediném oficiálním dojo na světě mimo Japonsko v Hamburku.

V Alster Dojo v Hamburku se také pravidelně již několik let koná týdenní tréninková stáž s jedním s nejpokročilejších učitelů této školy s Maeda Shigenori Senseiem, který je jako jeden z mála držitelem titulu Menkyo Kaiden školy Hozoin Ryu. Seminář se koná pravidelně každý podzim a zúčastňují se ho studenti této školy z celé Evropy včetně České Republiky. Toto, v současnosti jediné oficiální dojo mimo území Japonska je vedeno Jurgenem Seebeckem, který studoval Hozoin Ryu několik let během svého dlouhodobého pobytu v Japonsku. Mezi jeho žáky nepatří pouze studenti z Německa, ale i z mnoha dalších evropských zemí jako například Anglie, Rumunska a České Republiky. Dojo v Hamburku navštívil v předcházejících letech také předchozí Soke Kagita, který bohužel náhle před 2 lety zemřel. V blízké budoucnosti ovšem očekáváme příjezd současného Sokeho, Ichiya Senseie a na tuto událost se všichni evropští studenti opravdu velmi těšíme.

V případě zájmu o tréninky tohoto unikátního bojového umění neváhejte kontaktovat Filipa Bartoše – filip@bujin.cz nebo +420 736 534 469, který pravidelně studuje Hozoin Ryu Takada-ha Sojutsu v Alster Dojo v Hamburku pod vedením Jurgena Seebecka – Mokuroku, Maeda Senseie – Menkyo Kaiden a Soke Ichiya.