Jikishinkage Ryu

Kashima Shinden Jikishinkage Ryu často nazývána jednoduše jako Jikishinkage Ryu nebo Kashima Shinden je tradiční školou (koryu) japonského bojové umění meče – kenjutsu.

Jikishinkage Ryu  vznikla ze starých stylů kenjutsu, které se vyvinuly v pozdní éře Muromachi (1337-1573) a na začátku ranné éry Sengoku (1467 – 1603) ve svatyni Kashima.

Jikishinkage Ryu je jednou ze škol kenjutsu, která je ovlivněna novou metodou cvičení nazývanou Shinai Uchi, ve které studenti v Bogu navzájem bojují s shinaiem – bambusovým mečem.

Škola byla založena Matsumoto (Sugimoto) Bizen No Kami (1467–1524). Přímými předchůdci Jikishinkage Ryu byly školy Shinkage Ryu a Kage Ryu. Jikishinkage Ryu pochází především ze školy Kage Ryu kenjutsu, kterou založil  Aizu Iko v roce 1490. Matsumoto byl velmi talentovaný šermíř a zároveň známý mistr školy Kage Ryu. Byl také děsivým bojovníkem s Yari a podle příběhů zabil touto zbraní 716 útočníků. Později si založil svůj vlastní styl kenjutsu, který pojmenoval jako Shinkage Ryu. Byl také zakladatelem Kashima Shin Ryu. Matsumoto založil také základní cvičení Jikishinkage Ryu nazývané HOJO. Jedná se o cvičení se speciálním Hojo bokenem, který je těžší než normální boken a má i širší tsuku. Pro studenta je těžší používat váhu bokenu, boken nemá zakřivení a nepodobá se pravému meči. Ovšem tato váha reprezentuje znalosti studenta. Na základě dochovaných svitků navštívil  Matsumoto svatyni Kashima, aby zde prohloubil svého ducha a zlepšil své znalosti kenjutsu. Přesný datum kdy do svatyně Kashima zavítal není znám, ale pravděpodobně to bylo mezi roky 1515 – 1521. V této svatyni vedl zároveň i několik meditačních cvičení. Je zde také jedna legenda o Furibo – velké suburito. Jednoho dne Matsumoto meditoval před svatyní a přemýšlel jak zvýšit svou fyzickou sílu v kenjutsu. A jak tak přemýšlel, spadla ze stromu velká tlustá větev. V ten moment si uvědomil, že by měl trénovat s Furibo :-). Ve svatyni Kashima se dlouho modlil k bohům, aby mu ukázaly směr a nechaly ho nahlédnout do nejhlubší podstaty ovládání meče. Nakonec mu božstvo jedné noci odpovědělo a dalo mu svazek svitků, které se jmenovaly Shinden Reiken (božské požehnání skrze ducha meče). Protože Matsumoto obdržel toto požehnání ve stínu bohů svatyně, pojmenoval svojí školu Shinkage Ryu což znamená Božský stín. Podle legendy obsahovaly tyto svitky 4 základní principy. Těmito principy jsou Hasso Happa (začínající v Hasso), Itto Ryodan (proseknout jedním úderem), Uten Saten (otočit doprava, otočit doleva) a Totan Ichi Imi (základy vzdálenosti). Toto jsou zároveň základní principy Hojo. Podle dochovaných svitků založil Matsumoto v roce 1521 také školu Kashima Shinden Ryu (božská Kashima tradice). Matsumoto učil mnoho studentů a jedním z jeho nejlepších byl Kamiizumi Ise No Kami Nobutsuna (1508-1577), který poté pojmenoval svojí vlastní školu jako Shinkage Ryu „škola nového stínu“ (stejná výslovnost jako Matsumotovo Shinkage Ryu, ale Kamiizumi použil jiné kanji). Jikishinkage Ryu  naopak znamená „nejnovější škola starého stínu“. Před smrtí předal Matsumoto svitky svému nástupci Kamiizumi Ise No Kami Nobutsuna. Ten za použítí těchto svitků vytvořil své vlastní základní cvičení – “Sagakuen no Dachi”, které obsahovalo tyto části – Itto Ryodan, Zantei Settetsu, Hankai Hanko, Totan Ichi Imi a Uten Saten. Zajímavostí je, že Kamiizumi neiplementoval Matsumotův princip Hasso do svých kata. Kamiizumi také vytvořil nejtajnější formu Jikishinkage Ryu, kterou je Marubashi. Legenda říká, že jednoho dne během svých cest přišel Kamiizumi Ise no Kami k propasti, přes kterou vedla jen jedna cesta a tou byl napříč padlý strom. Zatímco přemýšlel jestli propast po stromu přejde, přišel k propasti slepec, který si pomocí své hole našel okraj propasti a jednoduše strom nad propastí přešel. V ten moment si mistr uvědomil, že pokud nevidíme hloubku propasti, nekoncentrujeme se na ní a tím pádem se jí nebojíme. Stejně jako když se nebudeme koncentrovat na útočníka s katanou pokud budeme držet pouze wakizashi.

Marubashi je předávána a vyučována pouze ústní formou a obvykle jí znal pouze učitel daného dojo. Vyučována byla až v době, kdy nejlepšímu studentovi bylo předáváno vedení školy. Tato kata byla symbolem učitele. V době míru se sice výukové metody trochu změnily, ale i tak je stále předávána pouze několika vyvoleným jedincům. Tato kata je spíše zhmotněním filozofie školy než forma použitelná k reálném boji. Kata je známá pro své měkké, precizní pohyby, které jsou vykonávány s maximální koncentrací. To je také důvod proč jí říkáme Ritsu Zen – meditace v pohybu. Pokud není koncentrace dostatečná je to na pohybech okamžitě vidět. Kata se provádí pouze s shinkenem, protože student se musí naučit překonávat vlastní strach. Nejdůležitější interpretací této kata je, že pouze duchovně a fyzicky vyškolený jedinec může překonat útočníka, aniž by ho zabil.

 Nejpokročilejším studentem Kamiizumiho byl Okuyama Kyukasai Taira no Kimishige, který později pojmenoval svojí vlastní školu znovu jako Shinkage Ryu (opět použil odlišné kanji než Matsumoto a Kamiizumi, ale se stejným čtením).

Okuyamovým pokračovatelem se stal Ogasawara Genshinsai Minamoto no Nagaharu, který rozvinul Okuyamovo Shinkage Ryu a následně pojmenoval svojí školu jako Shin Shinkage Ryu. Od Ogasawara Genshinsai pochází také Fukuro Shinai kata. Na začátku 16. století a pozdější éry dynastie Ming, cestoval Ogasawara do Číny, aby zde studoval a zároveň vyučoval umění meče. Zde se také seznámil s prací Sun Tsu – umění boje. Tyto principy ho poté ovlivnily při tvorbě Fukuro shinai kata. Mistrovo dílo je velmi významné, protože díky těmto novým technikám a principům se Shinkage Ryu opravdu rozvinulo.

Fukuro Shinai kata je kombinací technik, které se obvykle cvičí s fukuro shinaiem. Později, za éry Yamada Heizaemona, který dal stylu současné jméno, se tyto techniky začaly praktikovat v Bogu. Díky tomu mohli studenti zažít pocit opravdového boje beze strachu. Tato kata je zároveň velmi rychlá a energická. Ve svitku Jikishinkage Ryu nejsou tyto techniky zaznamenány jako Fukuro shinai kata, ale jsou zapsány samostatně.

Díky již zmiňovaným čínským principům jsou tyto techniky v tomto stylu unikátní.

Za starých časů se tyto techniky nikdy netrénovaly dohromady jako kata, ale učily se individuálně. Protože ale docházelo k mnoha zraněním začaly se později raději praktikovat bez bogu, opatrněji a bezpečněji. Byly reorganizovány do kata a strana Uchidachiho se stala defenzivní.

Ogasawarův student a nástupce Kamiya Denshinsai Sadamitsu si také vytvořil svojí vlastní školu, kterou nazval Shinkage Jikishin Ryu. Kamiya Denshinsai dal 4 základní  Matsumotovo principy do původní verze a k tomu začal cvičit Kamiizumiho přidané principy Zantei Settetsu a Hankai Hanko.

Kamiyamovým následníkem se stal Takahashi Jikiosai Shigeharu který nazval svojí školu jako Jikishin Seito Ryu. Zde bych rád zmínil, že Jikishin Seito Ryu densho – Enren obsahuje 2 nové Kamiizumiho principy vedle 4 základních Matsumotových principů. Takahashi také vytvořil formu nazývanou O Koryu. V densho je uvedeno, že k 4 základním technikám je přidán Enren jako technika pátá. Enren má velký vliv na celou katu, protože jí dává dynamiku, kterou známe například z Fukuro Shinai kata.

Takahashi byl učitelem prvního skutečného zakladatele Jikishinkage Ryu Yamada Heizaemon Mitsunori (Ippusai). I když je Yamada Sensei veden v historické řadě jako sedmý velmistr školy je v podstatě prvním oficiálním velmistrem a zároveň zakladatelem školy pod názvem Kashima Shinden Jikishinkage Ryu kenjutsu. Yamada Sensei zdokonalil a rozvinul techniky, které se naučil od Takahashi Senseie a v roce 1683 založil školu pod tímto názvem.

Názvy jednotlivých zakladatelů a jejich škol včetně japonských kanji

původní zakladatel Matsumoto (Sugimoto) Bizen no Kami 松本備前守 – (1467–1524) – Shinkage ryu 神陰流

druhý pokračovatel Kamiizumi Ise no Kami Nobutsuna 上泉伊勢守信綱 –  (1508–1577) – Shinkage ryu 新陰流

třetí pokračovatel Okuyama Kyukasai Taira no Kimishige 奥山休賀斎平公重(1528–1602) – Shinkage ryu 神影流

čtvrtý pokračovatel Ogasawara Genshinsai Minamoto no Nagaharu 小笠原源信斎源長冶 (1574–1644) – Shin Shinkage ryu 真新陰流

pátý pokračovatel Kamiya Denshinsai Sadamitsu 神谷伝心斎直光 (1582–1663) – Shinkage-Jikishin ryu 新陰直心流

šestý pokračovatel Takahashi Jikiosai Shigeharu 高橋弾正左衛門重治(1610–1690) – Jikishin Seito ryu 直心正統流

sedmý pokračovatel Yamada Heizaemon Mitsunori (Ippusai) 山田平左衛門光徳(一風斎) (1638–1718) – Jikishinkage ryu 直心影流

Yamada byl samurajem klanu Karasuyama (Karasuyama se dnes nachází v prefektuře Tochigi) a sluhou rodiny Nagai. Yamada začal svůj kenjutsu trénink ve velmi mladém věku, ale není přesně známo, kdy a kdo byl jeho prvním učitelem.

Ve věku 19 let měl Yamada souboj s šermířem Ose Yahei. Oba použili bokuto a oba se navzájem velmi zranili, takže Yamada musel úplně přestat s tréninkem kenjutsu.

Ve věku 32 let dostal šanci poznat školu Jikishin Seito Ryu kenjutsu, která používala shinai a ochranné oblečení v tréninku. Yamada byl fascinován novou a bezpečnou metodou tréninku a začal opět studovat kenjutsu pod Takahashi Jikiosai Shigeharu, který byl zakladatelem Jikishin Seito Ryu. Yamada trénoval tak tvrdě, že nakonec ve svých 46 letech získal od Takahashiho Menkyo Kaiden. Zároveň se s ním podílel na rozvoji ochranného oblečení a osobně stál za vývojem Menu (ochrana hlavy) a Kote (ochrana zápěstí). Yamada Sensei zemřel 9. února 1716 ve věku 78 let.

 Jikishinkage Ryu poté pokračovalo pod Naganuma Kunisato Shirozaemon, který byl třetím synem Yamada Senseie. Kunisato se narodil v roce 1688 a kenjutsu začal studoval v 8 letech pod svým otcem Yamada Senseiem. Ve věku 21 let obdržel Menkyo Kaiden a otevřel si své vlastní dojo v Shita Atagoshita v Edu (dnešní Minato-ku,Tokio). Nagamura byl extrémně talentovaný šermíř jak po charakterové tak i technické stránce, takže mnoho mladých lidí se od něj chtělo učit. V této době se stalo Jikishinkage ryu velmi rozšířené a oblíbené. Nagamura vyučoval tisíce šermířů a dal Menkyo Kaiden 43 studentům. Nagamura Kunisato zemřel 24. července 1767.
Největší zásluhou Yamada a Nagamura Senseiů bylo úspěšné vytvoření silné ochrany obličeje ze železa a dalších ochranných pomůcek, takže jejich studenti mohli udeřit a bodat své tréninkové partnery mnohem tvrději a přitom bezpečněji. Ochranná tvář – MEN – předešlého velmistra Takahashiho byla vyrobena z bambusu a ratanu což bylo méně bezpečné a slabé.

Většina škol byla zpočátku velmi kritická k Shinai Uchi tréninku, ale postupem času tento trénink mnoho škol převzalo. Například o více jak 40 let později ho převzal zakladatel Nakanishi-ha Itto Ryu Nakanishi Chuzo a další školy kenjutsu ho následovaly.

Naganuma Kunisato předal školu svému synovi Naganuma Norisato, který pokračoval v započatém rozvoji školy svého otce.

Za éry Naganuma Norisato došlo k prvnímu velkému dělení školy na dvě hlavní linie. Naganuma Norisato předal školu svému nejlepšímu studentovi Fujikawa Yashiro Uemon Fujiwara no Yorihito a tím vznikla linie Fujiwara-ha. Rodinnou linii předal svému synovi Naganuma Sukesato, protože tato škola fungovala systémem Otome Ryu (doslova znamená „škola, která teče, ale zůstává doma“).

 V současné době se považuje linie Naganuma-ha za „vymřelou“ i když stále existují mistři, kteří se tuto linii učili od svých mistrů, otců nebo dědečků tak jak tomu je například v případě mého Senseie – Suzuki Kimiyoshiho, který studoval obě linie – t.j. Fujiwara-ha a Naganuma-ha. Jisté ale je, že se Naganuma-ha již veřejně nevyučuje a těchto několik málo učitelů jí vyučuje neveřejně a pouze své nejpokročilejší studenty.

Naganuma Sensei vytvořil také zkouškový systém Jikishinkage Ryu stávající ze 4 licencí. Byly to Kirigami (Heiho Kyuri no maki), Mokuroku (Mokuroku Soejo), Menkyo a Meiken. Později Fujiwara dojo, které bylo největší pobočkou Naganuma dojo přidalo Reiken (licence pro začátečníky) a ustanovilo 5 stupňový systém licencí, který následně převzaly i další pokračovatelé Jikishinkage Ryu.

Pokračovatelem Fujiwara Senseie se poté stal Akaishi Chikayoshi a následně Danno Gennoshin Yoshitaka.

Jikishinkage Ryu se stalo v Japonsku  na konci éry Edo (1603 – 1868) jednou z největších škol kenjutsu. Během éry Bakumatsu (1853 – 1867) zaznamenalo kenjutsu další významný vývoj. V červnu 1853 flotila admirála Matthew Perryho nazývaná „černé lodě“ přijela z USA ke břehům Japonska otevřít diplomatické a obchodní vztahy. Vnější tlaky nutily tokugawský šogunát přehodnotit národní obranu a proto šogunát založil v roce 1856 Kobusho (doslovně znamená místo nebo dojo, kde se učí bojové umění). Kobusho se stalo veřejným místem tokugawského šogunátu, kde především samurajové vyučovali bojová umění jako kenjutsu, sojutsu, hojutsu, kyujutsu a jujutsu.

 Odani Shimosa no kami Nobutomo, kenshi školy Jikishinkage Ryu a nejlepší student Danno Gennoshin Yoshitaka, byl jmenován prezidentem a kenjutsu shihanem v Kobusho. Odani se narodil v roce 1810 a byl druhým synem Odani Chunojyo, který byl sluhou Tokugawy. Odani začal studoval Jikishinkage Ryu pod Danno Gennoshin, když byl ještě dítě. Odani byl jedním z nejlepších a nejznámějším mečířů své doby. Byl velmi dobrý v Shinai Uchi a právě proto mnoho samurajů z dalších škol navštěvovalo jeho tréninky a studovalo pod jeho vedením. Jeho charakter byl rovněž na velmi vysoké úrovni a z tohoto důvodu se mu přezdívalo „Světec kenjutsu“. Odani zemřel v roce 1864 a pár let po jeho smrti skončila opravdová éra samurajů.

Také během 19tého století byla škola Jikishinkage Ryu jednou z nejpopulárnějších kenjutsu škol ve východním Japonsku, zejména v oblasti Edo. 14. Soke školy Sakakibara Kenkichi (1830–1894) byl jedním z nejznámějších a nejlepších šermířů své doby, osobním bodyguardem šóguna a zároveň nejlepším studentem 13. velmistra školy Odani Shimosa no kami Nobutomo. Sakakibara Kenkichi se narodil ve vesnici Otsuka (dnes součástí Tokia) jako první syn Sakakibara Masutaro. Sakakibara začal studovat Jikishinkage Ryu pod Odani Senseiem ve věku 13 let a ve věku 26 let v roce 1856 od něho obdržel Menkyo Kaiden. Na základě doporučení svého učitele Odaniho byl také instruktorem v Kobusho. Sakakibara také porazil velmi známého mistra sojutsu Ise no Kami Takahashiho v přímém souboji před šógunem. Když bylo Kobusho v roce 1866 zrušeno stal se velitelem Yugekitai (speciální ochranka šoguna složená z expertů meče z Kobusho). Později si otevřel své vlastní dojo v Shitaya Kurumasaka. Po reformě Meiji, v roce 1873 organizoval Gekkikenkai, kde se s povolením vlády prováděl Gekkiken. Jednalo se o souboj v ochranném oblečení, za použití fukuro shinaie na způsob dnešního kenda, kde mohli mistři všech bojových škol meče konfrontovat své dovednosti. Sakakibara měl během svého života stovky studentů a mnoha z nich předal Menkyo Kaiden a titul shihan. V oficiálním seznamu následovníků můžeme nalézt minimálně 20 menkyo kaidenů!!!. Pod Sakakibara Senseiem studovalo také velké množství známých mistrů i když nedosáhli nejvyšší úrovně školy. Byli mezi nimi například Sokaku Takeda, zakladatel Daito Ryu Aiki jujutsu. Někteří historici také uvádějí, že historicky známé osoby jako například Muso Gonnosuke studovali nebo byli součástí linie Jikishinkage Ryu. Nicméně většinou to není pravda a ani Gonnosuke nikdy nebyl součástí linie Jikishinkage Ryu.

Velmi talentovaným studentem Sakakibara Senseie byl Yamada Jirokichi, který po jeho smrti pokračoval v přímé a čisté linii. V této době se také škola začala dělit a někteří z dalších studentů Sakakibara Senseie pokračovali ve vlastních liniích Jikishinkage Ryu. V této době vznikly linie jako Odani-ha, Seito-ha, Kuun-kai Odani-ha, Hyakuren-kai Odani-ha, Daihonzan Chosen-ji, Nomi-ha a další. Stejně tomu bylo i s velice zkušenými menkyo kaiden studenty Matsudaira Yasutoshi a Nomi Teijiro, kteří stejně jako Yamada Jirokichi studovali tradiční cestu Jikishinkage Ryu. Nomi Teijiro byl jedním z nejstarších a nejzkušenějších studentů Sakakibara Sensei, podílel se s ním na organizování Gekkikenkai a pocházel z velmi známé samurajské rodiny Nomi. Proto i on si také následně otevřel svojí vlastní linii Nomi-ha, kterou poté předal svému synovi Nomi Hamao a ten později dále do rukou Yokokawa Kintaro a Ishigaki Tatsuo, který byl synovcem Nomi Hamao. Yokokawa Sensei byl nejstarším a nejlepším studentem Nomi Teijiro a poté i Nomi Hamao, kteří byli velmistři Jikishinkage Ryu Nomi-ha a zároveň tréninkovými partnery Yamada a Matsudaira Senseie v dobách slavného Kenkichi Sakakibary. Rodinnou linii později převzal Ishigaki Tatsuo (synovec Nomi Hamao) a následně jeho syn Ishigaki Yashuzo, který byl osobním a velmi dobrým přítelem Suzuki Senseie. Nejlepším studentem Matsudaira Yasutoshi byl Makita Shigekatsu. Makita pocházel ze samurajské rodiny z Hokkaido a díky němu se Jikishinkage Ryu stalo velmi známé na severu Japonska a to především během Japonské civilní války v roce 1868. Kromě svých šermířských dovedností byl Makita Sensei také expertem Kyudo. Bohužel však bojoval během revoluce proti císaři a tato strana bitvu prohrála. Kasta samurajů byla zrušena a on musel utéci. Vrátil se domů na Hokkaido, kde si otevřel své vlastní dojo, které nazval Jikishin Kan Dojo. Vyučoval zde kromě kenjutsu i jiné druhy bojových umění. Jeho dojo bylo velmi populární a to i přes zákaz používání mečů v roce 1876. Po jeho smrti vztyčila obec Atsuta černý žulový obelisk jako symbol uctění jeho památky. Tento památník zde můžeme vidět dodnes. Rodinnou tradici poté převzal vnuk Makita Senseie Suzuki Kimiyoshi. Suzuki Sensei však studoval kenjutsu pouze v dětství a to pouze chvilku pod vedením Yokokawa Kintaro, protože jeho dědeček Makita Sensei zemřel 20 let před jeho narozením. Jikishinkage Ryu začal studovat ve věku 5 let pod Yokokawa Senseiem a jelikož studoval tuto školu pouze v dětství, nikdy nedosáhl žádného technického stupně. Od střední školy už studoval pouze Goju Ryu karate pod věhlasným Yamaguchi Gogenem, stal se jeho osobním studentem a mezi jeho tréninkové partnery patřil i slavný Oyama Masutatsu, kterému pomáhal při otevírání dojo Kyokushin karate. Po mnoha letech usilovného tréninku obdržel od Yamaguchi Gogena 7. Dan Goju Ryu karate. V roce 1959 začal také studovat aikido pod Tada Hiroshim (9.dan Aikikai a student Morihei Ueshiby). Ke Kashima Shinden Jikishinkage Ryu se opět vrátil až v důchodovém věku po přestěhování do Maďarska.

Nejlepším studentem Yamada Jirokichi byl Onishi Hidetaka, který se stal 16. Soke školy Kashima Shinden Jikishinkage Ryu v jediné přímé a čisté linii, která je situovaná pod svatyní Kashima Jingu. Nejlepšími studenty Onishi Sensei byli Ito Sensei, Watanabe Sensei, Akao Sensei, Honda Sensei, kteří po smrti Onishi Sensei pokračují všichni společně a dohromady v organizaci Hyakuren-kai. Organizaci, kterou založil Onishi Sensei pro zachování tohoto unikátního japonského bojového umění, které je považováno za národní bohatství Japonska. Všichni společně spojili své síly a udržují Kashima Shinden Jikishinkage Ryu ve své nejčistší formě. Tuto organizaci je možno považovat za unikátní, protože slučuje 3 nejlepší studenty Onishi Sensei, kteří vyučují Jikishinkage Ryu ve svatyní Kashima Jingu a mají také autorizaci japonské vlády, jako organizace pro zachování národního bohatství. Mezi tyto významné učitele se řadí i Mori Akira Sensei, který je jako jediný držitelem titulu Menkyo Kaiden a titulu Reiken-den.

Proto je pro nám velkou ctí, že jako jediní na světě máme povolení cvičit a vyučovat tuto školu mimo Japonsko a to přímo pod vedením Mori Sensei.

V případě zájmu o tréninky tohoto unikátního bojového umění neváhejte kontaktovat Filipa Bartoše – filip@bujin.cz nebo +420 736 534 469, který pravidelně studuje Kashima Shinden Jikishinkage Ryu pod vedením Mori Akira – Menkyo Kaiden a Reiken-den. Filip Bartoš je také jediným oficiálním učitelem této školy mimo Japonsko.