Bujutsu/Ninjutsu

Vyučujeme školy pocházejí ze systému organizace Bujinkan v originálním provedení tak jak byly popsány v historických svitcích ještě před vznikem této organizace.

Bujinkan 武神館 je mezinárodní organizace japonských bojových umění s hlavním sídlem v Japonsku a vedená velmistrem Hatsumi Masaakim. Tento bojový systém vyučuje 9 tradičních japonských bojových škol, které se souhrně označují jako Bujinkan Budo Taijutsu.

BUJINKAN/NINJUTSU JE JEDEN Z NEJEFEKTIVNĚJŠÍCH SEBEOBRANNÝCH SYSTÉMŮ NA SVĚTĚ !!!

Tento název vznikl v době, kdy Soke (velmistr) Hatsumi Masaaki poprvé předvedl trénink Ninjutsu za hranicemi Japonska. V roce 1995, po letech práce a šíření těchto tradičních japonských bojových umění po celém světě, dal Dr. Hatsumi svému učení souhrnný název BUJINKAN BUDO TAIJUTSU, který poukazuje na fyzické a duševní techniky nezbytné ke studiu těchto bojových umění. I když je Bujinkan spojován především s NINJUTSU, Hatsumi Masaaki používá především termín Budo Taijutsu, protože jak on sám říká školy Bujinkanu pocházejí jak z historických samurajských škol, které vyučovaly samuraje bojovou taktiku, tak i z ninjutsu škol, které vyučovaly ninji jejich ninja taktiku.

Dnešní doba je podle slov Dr. Hatsumiho nejlepší dobou Ninjů, neboť umožňuje rozvíjet a zdokonalovat bojové umění do měřítek, jaká dříve nebylo možné studovat. Dnes se již termín Ninjutsu příliš nepoužívá, protože pochopení všech 9 škol Bujinkanu spočívá v pochopení Budo. Proto, jak bylo uvedeno výše, se dnes používá souhrnné a výstižnější označení BUJINKAN BUDO TAIJUTSU.

Bujinkan Dojo se skládá z 9 starých japonských bojových škol, které byly předány Takamatsu Senseiem Dr.Hatsumimu s titulem Soke (původní význam slova Soke = patriarcha, hlava rodiny), aby mohl tato stará japonská bojová umění rozvíjet dál. Tři z těchto škol jsou školy Ninjutsu (jsou to Togakure ryu, Kumogakure ryu a Gyokushin ryu) a ostatní jsou samurajská Bujutsu, školy, které používali k boji samurajové.

Hatsumi Sensei dal své organizaci název Bujinkan jako poctu svému učiteli Takamatsu Sensei a doslovně znamená “palác božského ducha”. Míněno ducha jeho učitele Takamatsu Senseie.

Systém bojových umění Bujinkanu ctí a udržuje staré disciplíny, které se adepti učí již od dob počátku Ninjutsu. Jde o 36 disciplín, z nichž prvních 18 jsou klasické způsoby použivané japonskými samuraji, zbylých 18 jsou pak k nim odpovídající speciální techniky pro Ninju – bojovníka.

Základní disciplínou samozřejmě zůstává boj beze zbraně, z jehož pohybů pak vycházejí i techniky boje se zbraní. Ten se dělí na Daken Tai jutsu (techniky úderů a kopů), Ju tai jutsu (techniky pák a hodů), Koshi jutsu (techniky útoků na svaly a orgány) a Koppo jutsu (techniky útoků na kosti a klouby).

V systému Bujinkan Budo Taijutsu se nikde na světě nepořádají žádné soutěže. Proto se toto bojové umění nehodí pro jednotlivce, kteří hledají pouze sportovní slávu a tituly.

Jednotlivé školy vyučované v Koryukai:

Togakure Ryu Ninpo
Gyokko Ryu Kosshi Jutsu
Kukishinden Ryu Daken Taijutsu
Shinden Fudo Ryu Daken Taijutsu a Ju Taijutsu
Koto Ryu Koppo Jutsu
Takagi Yoshin Ryu Ju Taijutsu
Gikan Ryu Koppo Jutsu

V případě zájmu o tréninky tohoto unikátního bojového umění neváhejte kontaktovat shihana Filipa Bartoše – filip@bujin.cz nebo +420 736 534 469, který pravidelně studuje Bujinkan Budo Taijutsu/Ninjutsu pod vedením Soke Hatsumi Masaaki.